Hội đồng hương
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ NGỌC LŨ TẠI HÀ NỘI
Hội Đồng Hương xã Ngọc Lũ tại Thủ Đô Hà Nội được thành lập từ ngày 22 tháng 02 năm 1998
Chi tiết
họp hội đồng hương Tp Hồ Chi Minh
Ngày 31/1/2013 (ngày 20/12/2012 âm lịch) hội đồng hương Ngọc Lũ tại Tp Hồ Chí Minh họp hội tại chùa Kim Sơn
Chi tiết
Hoạt động hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak
Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak hoạt động rất có hiệu quả. Hàng năm ngoài tổ chức gặp mặt bà con của xã để gắn kết thêm tình quê hương, làng xóm
Chi tiết
Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak
Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak họp hàng năm vào ngày chủ nhật gần ngày 15 tháng 8 dương lịch
Chi tiết
hội đồng hương Ngọc Lũ tại thành Phố Hồ Chí Minh
họp hội đồng hương vào 20 tháng chạp hàng năm, trụ sở của hội tại 159/2 và 159/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ NGỌC LŨ TẠI HÀ NỘI
Hội Đồng Hương xã Ngọc Lũ tại Thủ Đô Hà Nội được thành lập từ ngày 22 tháng 02 năm 1998
Chi tiết