Tin tức - Hoạt động hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak

  Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak họp hàng năm vào ngày chủ nhật gần ngày 15 tháng 8 dương lịch nhất, và tổ chức gặp mặt đầu xuân vào ngày mùng 4 tết cổ truyền dân tộc.
Hội đồng hương gặp mặt

  Năm năm một lần hội đồng hương ở đây lại tổ chức họp hội đồng hương xã Ngọc Lũ mở rộng để gặp mặt bà con cùng xã ở các tỉnh khác như Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh...
  Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak hoạt động rất có hiệu quả. Hàng năm ngoài tổ chức gặp mặt bà con của xã để gắn kết thêm tình quê hương, làng xóm ban liên lạc hội còn lập quỹ khuyến học để động viên tinh thần con em trong hội,
tổ chức chúc mừng đám cưới,
thăm hỏi người ốm đau, bệnh tật, hội viên nào trong hội có điều kiện thì cùng đi với ban liên lạc.
Hội đồng hương tham dư đám cưới
  Hội đã phát triển bền vững và ngày càng có nhiều hội viên tham gia, qua hơn 14 năm thành lập hiện nay hội đã có trên 51 hội viên (mỗi hộ gia đình là một hội viên)
  Khi tham gia hội đồng hương xã Ngọc Lũ tỉnh Đaklak mỗi hội viên đóng góp cho hội 1 triêu đồng, tổng số tiền này sẽ được cho những hội viên trong hội vay với lãi xuất theo tín dụng ngân hàng nhà nước để các hội viên có vốn làm ăn, số tiền lãi để dùng làm tiền quỹ của hội dùng cho các hoạt động và dùng vào ngày gặp mặt 15/8 hàng năm, ngoài ra ai có điều kiện thì đóng góp tùy tâm chứ không thu thêm. hội có những quy đinh rõ ràng về các phần quà khuyến học cũng như ma chay, cưới hỏi.
  Hiện nay chú Huấn làm trưởng ban liên lạc hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đak Lak


Tin cùng loại