Ngày họp đồng hương các tỉnh - hội đồng hương Ngọc Lũ tại thành Phố Hồ Chí Minh

                 Họp hội đồng hương vào 20 tháng chạp hàng năm, trụ sở của hội tại 159/2 và 159/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh (gần cầu chữ Y).

                                                  Trụ sở hội đồng hương thành phố Hồ Chí MinhHội đồng hương tại thành phố hồ chí minh được thành lập.....Tin cùng loại