xã Ngọc Lũ
Tất cả mọi người ai cũng có một quê hương, quê hương là cội nguồn của văn hóa dân tộc, quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên
Chi tiết