Ngày họp đồng hương các tỉnh - Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak

  Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại tỉnh Đaklak họp hàng năm vào ngày chủ nhật gần ngày 15 tháng 8 dương lịch nhất.

  Hội đồng hương xã Ngọc Lũ ở đây còn tổ chức gặp mặt đu xuân vào ngày mùng 4 tết cổ truyền dân tộc.
  Năm năm một lần hội đồng hương ở đây lại tổ chức họp hội đồng hương xã Ngọc Lũ mở rộng để gặp mặt bà con cùng xã ở các tỉnh khác như Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh...


Tin cùng loại