Địa lý - Chính trị
Sông Châu Giang, còn gọi là sông Phủ Lý, là một con sông thuộc hệ thống sông Hồng- sông Thái Bình của miền Bắc Việt Nam, nằm trọn trong địa phận tỉnh Hà Nam. Đây là một con sông có vị trí quan trọng nằm trong lưu vực sông Nhuệ- Đáy.
Chi tiết
Cách đây 225 triệu năm toàn bộ vùng đất của Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình còn nằm sâu dưới đáy biển.
Chi tiết
Đình có 3 gian, không rõ xây dựng từ bao giờ, trùng tu năm Đinh tỵ, từ thời vua Duy Tân (1907). Ba mặt: đằng sau và hai bên xây bít dốc. Đằng trước là hệ thống cửa gỗ, mái lợp ngói nam, Các cấu kiện kiến trúc được soi chỉ, chạm nhấn, đường nét mềm mại, thanh thoát.
Chi tiết
Điểu kiện địa lý, kinh tế, xã hội
Chi tiết
Từ đường Lương Quận Công thuộc xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thờ Lương Quận Công Trần Như Lân được xây dựng trước năm chính hòa thứ 2 (năm 1681).
Chi tiết