Thông báo - Họp hội đồng hương Bình Lục

Ngày 17/5/2015 họp hội đồng hương Bình Lục, Hà Nam tại nhà khách chính phủ đường Nguyễn Chính Thắng, Q3, TP Hồ Chí Minh. Mời bà con đồng hương tham gia