Điểm tin - Cấp phát gạo cho bà con trong hội và người nghèo

Được sự giúp đỡ bởi tấm lòng hảo tâm của những người con xã Ngọc Lũ vào ngày 10/8/2014 Hội đồng hương xã Ngọc Lũ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát gạo từ thiện tại chùa Kim Sơn.

Anh Khang chủ tịch hội chỉ đạo trong quá trình phát gạo từ thiện.
Bà con trong hội đồng hương nhận quà từ thiện và những người trong xóm chùa xếp hàng nhận quà

Bà con trong hội ngồi họp mặt nhân ngày phát gạo từ thiện