Văn, thơ - TÌM L Ạ I C Ộ I NGU Ồ N

TÌM L Ạ I C Ộ I NGU Ồ N

 
Thuở nước non đắm chìm bão lửa
Năm mươi con theo cha ra khơi
Cha Lạc Long lòng đau quặn thắt
Nhìn đàn con thất tán muôn nơi.

Sóng ngàn khơi chân trời rộng mở
Đàn con thơ lạc đến vô bờ
Vũ trụ bao la – lòng trống vắng
Tinh túy càn khôn một chữ vô.

Năm mươi con theo mẹ lên non
Hẹn cùng cha hai chữ vuông tròn
Thông trời đất tình sâu nghĩa nặng
Động Đình Hồ một lòng sắt son.

Biển sâu thăm thẳm áng mây trôi
Nước xanh trong non cao vời vợi
Đàn con nhớ mẹ đau lòng đất
Tình mẹ thương con chất ngất trời.

Mẹ Âu Cơ ngóng đợi đàn con
Đàn con yêu tìm lại cội nguồn
Chắp cánh bay tìm về tổ Lạc
Đem trí nhân dập lửa bạo tàn.

Năm mươi con từ nơi biển ngoài
Về quê mẹ góp sức dựng xây
Sách ước xưa đưa đường dẫn lối
Lời kinh vô tự vẳng đâu đây.

Năm mươi, năm mươi cùng hợp nhứt
Bọc trăm con rạng giống Tiên Rồng
Bốn biển năm châu vừng Thái cực
Muôn năm nước Việt rực trời Đông.

3/99
Lưu Nguyễn Từ Thức