Điểm tin - Họp mặt hội đồng hương Bình Lục các


Tiếp đón khi vào cửa

làn điệu quê hương

quang cảnh hội trường


các vị trong ban lãnh đạo hội và đoàn cán bộ huyện phat biểu
Mừng thọ các cụ cao tuổi


Tôn vinh những gương mặt tiêu biểu

Kết thúc buổi gặp mặt