Thông báo - Hop hội đồng hương Ngọc Lũ tại Tp Hồ Chí Minh

Ngày 31/1/2013 (ngày 20/12/2012 âm lịch) hội đồng hương Ngọc Lũ tại Tp Hồ Chí Minh họp hội tại chùa Kim Sơn (từ đường liên tộc Ngọc Lũ)

Một số hình ảnh chùa Kim Sơn
Trụ sở của hội tại 159/2 và 159/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh (gần cầu chữ Y).