Họ Trần Như - Lời tựa

       Hướng về cội nguồn, tất cả mọi người chúng ta đã là con cháu họ Trần Như, ai cũng tự hào với lịch sử vẻ vang của họ Trần Như có cách đây đã hơn 400 năm. Từ cụ khởi tổ Trần Tướng Công, đến cụ Thủy tổ Lương Quận Công (Trần Như Lân) và cho đến các thế hệ nối tiếp sau này khoảng trên 20 đời, bất kỳ ở giai đoạn lịch sử nào, ở triều đại nào, con cháu họ Trần Như đều nối nghiệp tổ tiên có công với nước, có nghĩa với dân, bao giờ cũng làm điều thiện.
       Sức mạnh của dòng họ được xây dụng theo lịch sử ghi chép lại từ thời nhà Lê, cụ Thủy tổ Lương Quận Công (Trần Như Lân) đã có rất nhiều sắc phong của Triều đình, các cụ thế hệ sau nối nghiệp ông cha, tô thắm thêm nhiều trang sử vẻ vang cho dòng họ. Sau khi cụ Khởi tổ, Thủy tổ qua đời, con cháu dòng họ đã có công xây dựng các ngôi mộ, xây dựng nhà thờ, dựng bia để thờ cúng từ năm 1681. Trải qua nhiều thời gian và chiến tranh, có rất nhiều đình, chùa bị tàn phá, riêng dòng họ Trần Như con cháu dòng họ và dân làng có công bảo vệ và giữ gìn di tích lịch sử này được nguyên vẹn cho đến ngày nay (trải qua 328 năm) di tích lịch sử từ các ngôi mộ tổ, đến nhà thờ đã trải qua hơn 300 năm là một biểu tượng cho sức mạnh truyền thống bền vững của dòng họ, hàng năm đến ngày Giỗ Tổ, ngày Thanh minh, ngày Tết Nguyên đán, các con cháu họ Trần Như xa gần về tụ hội ở Từ đường để tế, lễ thờ cúng Tổ tiên, uống nước nhớ nguồn. Các cụ, Trưởng tộc trong họ cùng con cháu ôn lại lịch sử truyền thống dòng họ, dẫn giải cho con cháu thập phương nhớ về cội nguồn. Cứ mỗi lần như vậy làm cho con cháu trong dòng họ càng gắn bó với nhau, gần gũi với nhau hơn, qua đó ai cũng thấy được các cụ Tổ tiên dòng họ đã có công với nước, có nghĩa với dân, các cụ đã có công xây dựng dòng họ, xây dựng nhà thờ, bảo vệ giữ gìn các ngôi mộ từ trước cho đến ngày nay, làm cho con cháu các thế hệ nối tiếp sau này chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, tu bổ, vun đắp cho dòng họ được tôn nghiêm, vẻ vang hơn.
                                                                                                                                                              "theo lời tựa của cụ Trần Như Trung viết năm 2009"


        Là một người con cháu trong dòng họ, sống ở miền nam xa quê hương từ nhỏ nhưng luôn hướng về quê hương dòng tộc, nay tôi đóng góp chút nhỏ công đức để giúp gắn kết mọi người trong dòng họ Trần Như ở mọi nơi, để giúp mọi người tìm hiểu thêm lịch sử dòng họ Trần Như. Rất mong được sự đóng góp ý kiến, tư liệu của các cụ, các ông, các bà, anh, chị, em trong dòng họ để giúp trang web được đầy đủ thông tin và hoàn thiện hơn, giúp giữ gìn cho con cháu đời sau.
                                                                                           Trần Như Hoàng