Tin tức - Nhà Thờ Ông Trần-Như-Xích

Nhà Thờ Ông Trần-Như-Xích (một nhánh HọTrần Mộ-Đức) (Thị trấn Mộ Đức)

Vietnam / Duyen Hai Mien Trung / Quang Ngai / Thị trấn Mộ Đức / quốc lộ 1A
  nhà
Nhà thờ của một nhánh họ Trần ở Đồng-Cát Mộ-Đức thờ Đức Ông Trần Như Xích và các con. Nhà thờ đã thay đổi cấu trúc và quy mô rất nhiều theo giòng lịch sử. Hiện nay con cháu họ Trần đã tạm trùng tu và tích cực lưu giữ những vật thể văn hóa mang dấu ấn của truyền thống Việt và giòng họ.

Tin cùng loại